Uslovi kupovine

Podaci pravnog subjekta

SANICULA CO DOO

Sanicula Co doo
Gornja Mutnica, 35250 Paraćin, Srbija

Adresa:
Gornja Mutnica, 35250 Paraćin, Srbija

MB: 20411945 | PIB: 105573246

PODRŠKA/KONTAKT:
   +381 (0)605554736

info@sanicula.rs

Prodajno mesto:

https://sanicula.rs/prodavnica
(u daljem tekstu „prodajno mesto“ ili „sajt“)

Politika privatnosti

SANICULA CO DOO  se obavezuje da će čuvati privatnost kupaca. Prikupljaju se samo neophodni podaci o kupcima/ korisnicima za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim normama i u cilju normalnog pružanja usluga. Podaci o kupcu se na zahtev mogu ukloniti iz svih naših sistema. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni SANICULA CO DOO  (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Možete pročitati detaljnu politiku privatnosti ovde.

Uslovi korišćenja

Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Ukoliko ne prihvatate ove uslove, nemojte koristiti ovaj internet sajt.

SANICULA CO DOO   može izmeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posetite ovu stranicu s vremena na vreme i proverite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime SANICULA CO DOO  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni [ime prodajnog mesta] (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji i kartici

U ovom specifičnom slučaju SANICULA CO DOO  je sam sertifikovni payment provajder. Naziv sertifikovanog (PCI DSS Complient) sistema je HolestPay. Ovo prodajno mesto nije funkcionalni deo sistema HolestPay (iako HolestPay jeste sistem firme SANICULA CO DOO ) već je ovo prodajno mesto vezano na HolestPay isključivo u kontesktu normalnog on-line prodajnog mesta sa HolestPay metodama plaćanja.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije HolestPay sistem iz sigurnosno izolovanog frejma prenosi putem javne mreže upotrebom SSL protokola uz AES265 enkripciju i  razmene kriptografskih ključeva po Diffie–Hellman principu. HolestPay dalje prenosi podatke kartice do sitema banke u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine,  garantuje SANICULA CO DOO , procesor platnih kartica i Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja van ovog sajta. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni ovom sajtu, a svi kanali kroz koje se transmituju podaci ili eventualno čuva deo podataka kartice (ukoliko je reč o pretplati ) jesu PCI DSS sertifikovani .

Dozvola naplate kartice za trgovca i pretplate

Kupac može (npr.  ukoliko zna da će kupovati u budučnosti proizvode od SANICULA CO DOO ) odabrati da za ovo prodajno mesto odobri kreiranje reference na token za naplatu (Card-On-File – COF). Ovo je preporučivo sa sigurnosnog aspekta jer se time izbegava transmisija podataka kartice kod budućih kupovina , a momenat transmisije je najkritičniji po pitanju sigurnosti. Tokom transmisije podataka kartice neželjeni dodaci za pretraživače, maleware i virusi na vašem računaru ili uređaju mogu probati da dođu do istih.  Kada podaci stignu do sistema koji su PCI DSS sertifikovani njihova kompromitacija ili anonimna akcija nad istim postaju de-fakto nemogući.

Kupac mora imati korisnički nalog da bi kupovao na ovom prodajnom mestu.

Pri kupovini pretplate kreiranje reference na token  za naplatu je obavezno.

Kada korisnik kupuje pretplatu na ovom sajtu ili odabere da sačuva kartcu radi bržih budućih kupovina, HolestPay sistem pri prvobitno autorizovanom plaćanju izdaje prodajnom mestu referencu na token za naplatu preko koga sistem prodajnog mesta kasnije može vršiti naplatu kartice.

SANICULA CO DOO  se obavezuje da ća naplatu nad katricama raditi samo u skladu sa opisom i naznačenom cenom kupljenog proizvoda ili ugovora (ukoliko postoji).

Opcija da kupac uništi reference na tokene za naplatu i tokene je dosupna na sajtu za prijavljene korisnike. Kupac alternativno uvek može zatražiti uništenje reference na tokene za naplatu i tokena za naplatu kontaktiranjem naše podrške.

Ovo  prodajno mesto nipošto nema pristup podacima kartice u čitljivoj ili kriptovanoj formi. Prodajno mesto i kupac imaju pristup samo maskama broja kartice NNNN NN** **** NNNN  ili (za amex )NNNN NN** **** NNN  , a maskirani brojevi kartica ne smatraju rizičnim podatkom.  Referenca na token i token su nasumični podaci koji izričito nisu dobijeni transformaciom, isecanjem ili kriptovanjem podataka kartice i niti jedan deo ili celi podaci kartice se ne mogu rekonstruisati transformaciom ili  dekripicijom istih.

Niti jedan od učesnika u transmisiji podataka (HolestPay,  Banca Intesa ad Beograd, procesor platnih kartica ) ne čuva i ne sme nikad čuvati servisni kod katice (3 broja sa zadnje strane kartice). Samo izdavalac platne kartice sme imati pristup ovom podaku pod posebnim uslovima (osim vlasnika kartice).

Pri svakoj naplati kupac će dobiti informacije o plaćanju (i fiskalni račun ili e-fakturu) putem e-maila koji je naveo pri poručivanju. Ukoliko iz nekog razluga kupac izgubi pristup navedenoj e-mail adresi dužan je da u doglednom roku obavesti SANICULA CO DOO   radi promene podataka.

Reklamacije | Politika refundiranja i povrat sredstava

Reklamacije

Ukoliko postoji problem sa proizvodom/servisom/uslugom koju je kupac kupio ili se pretplatio kod SANICULA CO DOO  ili je pak kupio pogrešan proizvod kupac može zahtevati otklanjanje nedostataka ili rešenje problema ali i odustajanje od proizvoda bez obrazloženja pod sledećim uslovima:

Politika refundiranja i povrat sredstava

Kupac ima pravo da odustane od proizvoda ili usluge. SANICULA CO DOO  garantuje bezuslovni povrat sredstava ukoliko se isti zatraži do 14 dan od kupovine. Ukoliko se povrat zatraži posle 14 dan od kupovine onda SANICULA CO DOO  zadržava pravo da razmotri da li će prihvatiti da refundira iznos. Po povratu sredstava ključevi, pristup servisima i sve u vezi kupljenih proizvoda i usluga biče onemogućeno.

Ukoliko kupac prekrši naznačena ili ugovorom definisana pravila upotrebe proizvoda SANICULA CO DOO  može onemogućti aktivacione ključeve, pristup servisima i sve u vezi kupljenih proizvoda uz prethodno obaveštenje i obrazloženje poslato kupcu putem email poruke. SANICULA CO DOO  u ovom slučaju zadržava pravo da razmotri da li će izvršiti povrat ili ne.

U slučaju otkaza usluge/softverske licence i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SANICULA CO DOO  je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju otkaza usluge/softverske licence i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio preko sitema IPS Skeniraj, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SANICULA CO DOO    povraćaj vrši preko IPS sistema Banca Intesa ad Beograd ili direktno na račun korisnika bankovnom uplatom.

U slučaju otkaza usluge/softverske licence i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio preko bankovne ili WIRE Transfer uplate , delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SANICULA CO DOO  je u obavezi da povraćaj vrši preko bankovne / WIRE Transfer uplate (respetkivno).

U slučaju otkaza usluge/softverske licence i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio preko PayPal uplate , delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SANICULA CO DOO  je u obavezi da povraćaj vrši preko PayPal refundacije.

Detaljnije pročitajte ovde.

Fiskalni računi i E-Fakture

Za svaku poruđzbinu biće vam izdat ili fiskalni račun ili e-faktura. Na fiskalnom računu firme iz Srbije biće identifikovane TIN-om: 10:(PIB), a firme van Srbije TIN-om 40:(poreski id) Fiskalni računi će Vam biti dostavljeni isključivo u elektronskom obliku (PDF/HTML). U sučaju e-fakture, e-faktura će firmi iz Srbije biti dostavljena preko sistema koji je obezbedila Republika Srbija.

Izjava o PDV-u

SANICULA CO DOO    je u sistemu PDV-a i na sve proizvode na sajtu je izražen PDV u iznosu od 20%.

Upotreba internet sajta

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korišćenje preko ovog sajta koji poseduje sopstvene uslove korišćenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Informacije

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili u firmi SANICULA CO DOO   povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke.  SANICULA CO DOO   će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Ova internet prodavnica nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

Dostava/uručenje kupljnih proizvoda

SANICULA CO DOO – prodajno mesto https://ecommerce.holest.com/ prodaje isključivo digitalne proizvode i usluge. Po uspešno registrovnoj uplati biće vam omogućen pristup do digitanlnog materijala ili ključeva za aktivaciju ili ćete mailom biti obavešteni o toku realizacije usluge.
Proizvodi/usluge mogu biti na bazi pretplate što je naznačeno u opisu svakog proizvoda/usluge. Ukoliko je proizvod/usluga na bazi pretplate i ako ne obnovite kupovinu posle isteka perioda pretplate pristup i servisi će vam biti ukinuti.

Upozorenje o davanju lažnih podataka

Podsećamo kupce da je davanje lažnih podataka sa ciljem poručivanja proizvoda (davanje podataka fiktivne firme ili navođenje lažne zemlje radi otključavanja metoda plaćanja nedostupnih u zemlji kupca) njihovo delo lažnog predstavljanja. SANICULA CO DOO može uništiti upotrebne ključeve i ukinuti pristup sistemu ukoliko se utvrdi da su podaci iz naruđzbine nevalidni. Novac će biti vraćen ili ne u skladu sa politikom refundiranja (ugovor, ukoliko postoji – je nevažeći u ovom slučaju). Ukoliko se utvrdi da su lažni podaci dati u cilju pribavljanja proizvoda koji uključuje pristup PCI DSS sertifikovanom okruženju (HolestPay forma za unos kartice) SANICULA CO DOO može pokreniti postupak kreiranja policijske zabeleške.

Izjava o konverziji 

Sva plaćanja za kupce iz Srbije, IPS ili kartična plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Kupci van Srbije mogu plaćati putem PayPal-a ili WIRE transferom. U ovom slučaju plaćanje će biti izvršeno u odabranoj valuti pri naručivanju.